Cennik

OPŁATA CZŁONKOWSKA – 200 PLN miesięcznie (2 zajęcia w tygodniu), przy podpisaniu umowy na rok szkolny (z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania).

Jeśli dziecko dołącza do naszej Szkółki, obowiązuje jednorazowa opłata – wpisowe – 50 PLN (tyle samo trzeba zapłacić za drugie dziecko z rodzeństwa). 

W przypadku podpisania umowy z drugim dzieckiem w rodzinie, na drugie dziecko przypada zniżka w wysokości 20% od miesięcznej opłaty członkowskiej.

Jeśli dziecko dołączy do grupy podczas rozpoczętego miesiąca, opłata wyniesie 25 PLN za każde pozostałe zajęcia do końca miesiąca. Opłata członkowska będzie obowiązywała od pierwszego dnia zajęć następnego miesiąca.

Rodzaj opłaty –  tylko przelew. Opłata jest uiszczana co miesiąc z góry do 5 dnia każdego następnego miesiąca

Dane do przelewu:

rachunek bankowy w Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 3132 6914, Agencja M Jacek Łęski

tytułem „Opłata za zajęcia z gimnastyki artystycznej w „nazwa miesiąca” + imię, nazwisko dziecka”