Cennik

OPŁATA CZŁONKOWSKA:

  • 200 PLN miesięcznie – 2 zajęcia w tygodniu
  • 160 PLN – 1 zajęcie w tygodniu

Warunek dołączenia do szkółki –  podpisanie umowy na rok szkolny z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania.

Rodzaj opłaty – PRZELEW. Opłata jest uiszczana co miesiąc z góry do 5 dnia każdego następnego miesiąca

OPŁATA WPISOWA

Dla nowych członków szkółki obowiązuje JEDNORAZOWA opłata – wpisowa  w wysokości 50 PLN, tyle samo trzeba zapłacić za drugie dziecko z rodzeństwa. 

W przypadku podpisania umowy z drugim dzieckiem w rodzinie, na drugie dziecko przypada zniżka w wysokości 20% od miesięcznej opłaty członkowskiej. Zniżka dotyczy tylko zajęć 2 razy w tygodniu. 

Jeśli dziecko dołączy do grupy podczas rozpoczętego miesiąca, opłata wyniesie 25 PLN za każde pozostałe zajęcia do końca miesiąca. Opłata członkowska będzie obowiązywała od pierwszego dnia zajęć następnego miesiąca.

Dane do przelewu: rachunek bankowy w Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 3132 6914, Agencja M Jacek Łęski

TYTUŁEM: „Opłata za zajęcia z gimnastyki artystycznej w „nazwa miesiąca” + imię, nazwisko dziecka